Kādēļ bērnam ir svarīga krāsošana?

Krāsošana ir kas vairāk par mazu bērnu nodarbi! Krāsošanai ir milzīga loma bērna attīstībā un spējai uzsākt skolas gaitas. Kādēļ? To skaidro pirmsskolas pedagoģe un PEP mamma Lauma Boguļko

Krāsošana:

🖍️ palīdz sagatavot roku rakstīšanai, vingrinot sīko muskulatūru.

 Krāsojot krāsojamās lapas, bērns mācās iekļauties noteiktās līnijās. Sākot mazākā vecumā no pavisam vienkāršiem uzdevumiem, līdz pat sarežģītākām mandalām, tiek trenēta rokas un acu koordinācija un bērns jau spēj apzināti un precīzi valdīt pār savu roku.

 🖍️ palīdz nostiprināt sapratni par dažādiem tēliem, telpisko uztveri un veicina radošumu. 

Bērns var eksperimentēt ar krāsām un formām, salīdzināt izkrāsoto tēlu ar realitāti. Šādi bērns var vingrināties pastāvēt par savu viedokli, izteikt savas domas un jūtas.

🖍️ vingrina sīko muskulatūru, tādējādi smadzenēs tiek attīstīti tie punkti, kas atbild par runas attīstību.

 Bieži vien bērniem ar palēninātu runas attīstību ir nepieciešams arī nostiprināt un vingrināt sīko (rokas/plaukstas) motoriku. Tāpat krāsojot kopā ar kādu citu, bērnam rodas vēlme runāt un fantazēt par to, kas tiek krāsots.

🖍️ palīdz bērnam vingrināt koncentrēšanās spējas un mērķtiecību.

 Bērns var justies gandarīts un lepns par paveikto darbu. Tas dod ticību saviem spēkiem un vēlmi darītSajūtot lepnumu un atceroties šīs sajūtas, bērnam var būt vieglāk koncentrēties arī uz citiem, jau grūtākiem darbiem. 

🖍️ mēdz būt nomierinoša.

 Kad bērns ir emocionāli pārpildīts, tad krāsojot viņš mēdz vilkt spēcīgas, haotiskas un lielas līnijas. Bieži vien bērniem, atrodoties lielās emocijās, ir nepieciešams savu spriedzi izlikt fiziski. Zīmējot un krāsojot var labi pamanīt mirkli, kad emocijas sāk kļūt mazāk intensīvas.

P.S. TEOdara darba lapas bērniem ir veidotas melnbaltas, lai tās varētu izmantot arī kā krāsojamās lapas. 

 


Iepriekšējie ieraksti