Kādēļ bērnam ir svarīgi griezt ar sķērēm?

Griešana ar šķērēm nereti tiek aizmirsta un nenovērtēta. Tomēr pirmsskolas vecuma bērniem tā ir ļoti svarīga! Kādēļ? To skaidro pirmsskolas pedagoģe un Instagram konta KidsKlab.lv veidotāja Ita Gražule. 

Griešana ar šķērēm:

✂️ attīsta sīko motoriku. Gan griešana pa līnijām, ham priekšmetu vai objektu griešana, gan dažādu struktūru materiālu griešana (salvetes, audums, papīrs u.tml.)

✂️ ieliek pamatus glītam rokrakstam.

✂️ veido pamatiemaņas. Bērnam augot, viņš nevarēs iztikt bez griešanas (gan skolā, gan dzīvē), tāpēc šī pamatprasme ir jāapgūst jau pirmsskolas vecumā. 

✂️attīsta telpisko uztveri. Izgriežot noteiktu lietu, figūru utt., bērns piešķir tai telpiskumu.

✂️ attīsta domāšanu. Griežot ir jādomā, jāapvieno redze, kustība un ideja, lai panāktu rezultātu.

✂️ sekmē sensorikas (tauste + dažādu materiālu griešana) attīstību, kas ir viena no būtiskākajām lietām, uz ko balsta pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgu attīstību.

SVARĪGI! 
✂️Bērnam dodot šķēres, vienmēr atceries par drošību!

✂️Bērnu nekad neatstāj vienu ar šķērēm (it īpaši sākumā)!

✂️Izvēlies bērna vecumam atbilstošas šķēres!

✂️Pārrunā ar bērnu noteikumus (sākot ar to, ka tās ir asas, darbojamies pie galda, nestaigājam ar tām apkārt un nespēlējamies)!

P.S. Griešanas uzdevumi ir teju katrā TEOdara darba lapu komplektā, taču visvairāk šajos: "Šņik-šņak griežam" un "Griez un līmē: no 1 līdz 10".


Iepriekšējie ieraksti Jaunākais ieraksts